این وب سایت چکیده اطلاعات دنیا میباشد
تاریخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

شاد شادا آمد از راه جشن سوری و سرور

اتش افروزیم کهندست وطن را پر غرور

گ. به ساقی تا همه پیمانه ها پر کند

جام ها بر هم زنیم در گرد اتش رقص و شور

پایکوبان پیکر خود را بچرخانیم به رقص

دست افشان دور کنیم غم را ز دلها دور دور

پر زنان پروانه وار بر گرد اتش چرخ زنان

ز اتش سوری شب تیره بسوزانیم به نور

وقت ان است با شرابی گونه ها گلگون کنیم

تا شود کور چشم جهل پشم خرافات کور کور

 


برچسب‌ها:
تاریخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید               گفتم که ماه من شو گفتا اگربراید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز              گفتا ز خوب رویان این کار کمتر اید

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم                گفتا که شبروست او از راه دیگر اید

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد           گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر اید

گفتم خوشا هوای کز باد صبح خیزد            گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبراید

گفتم که نوش لعلت ما را به ارزو کشت      گفتا تو بندگی کن کاو بنده پروراید

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد          گفتا مگوی باکس تا وقت آن در اید

                    گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر امد

                    گفتا خموش«حافظ»کاین غصه هم سراید

 

 

                                                                 حافظ


برچسب‌ها:
آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما