می دانستی؟

در سیاره ی ما زمین هر دقیقه شش هزار رعد و برق ایجاد می شود. حافظه ماهی قرنز فقط حدود سه ثانیه است.برای همین وقتی انها از رودخانه ها و برکه ها می گیرند و در تنگ اب می اندازند چیزی از گذشته یادشان نیست و زیاد غصه نمی خورند ! . پرنده ها نمیتوانند در فضا زنده بمانند. چون برای بلعیدن غذا به نیروی جاذبه نیاز دارند. تعداد حشرات روی زمین دویست میلیون برابر انسان هاست. کانادا در زبان سزخ پوست ها به معنی دهکده ی بزرگ است. کشور امریکا پنج دررصد از جمعیت جهان و 25 درصد از زندانیان دنیا را در خود جای دادند.اگر ماهی قرمز را مدتی در اتاق تاریک بگذارید رنگ ان کم کم سفید می شود.    

/ 2 نظر / 2 بازدید