دیدار از سیارک ها

سفینه ی کاوشگر گالیله نخستین سفینه ی فضایی بود که از نزدیک دو سیارک گاسپرا ( سال ١٩٩١) و ایدا ( ١٩٩٣) عبور کرد که قطر انها را به تربیت ١۵و۵۶ کلیومتر محاسبه کرد. در سال ٢٠٠٠ م کاوشگر فضایی نیر شو میکر از سیارک اروس دیدن کرد که فاصله اش از زمین ١٩۵ بیلیون کیلومتر است و ابعاد ان ١٣×٣٣ کیلومتر و به شکل یک مستطیل است. یک سال بعد دانشمندان تصمیم گرفتند این کاوشگر را در سطح ان فرود اوردند که متاسفانه هنگام فرود در سطح اروس اسیب دید اما توانست ۶٩ تصویر از سطح این سیارک را به زمین  ارسال کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید