به اشیانه قو ها نزدیک نشوید!

قو ها در فصل جوجه اوری حالت تهاجمی پیدا میکنند انها معمولا اشیانه ی خود را در کنار خشکی کمی دور تر از قو های دیگر می سازند جایی که تخم از حمله خطر روباه ها در امان باشد و حیوانات دیگر در امان باشد بعد از تخم گذاری قو های ماده رو ی انها میخوابند و نر ها از اشیانه مراقبت میکنند  و برای ماده ها غذا می اورند اما با بیرون امدن جوجه ها از تخم نر و ماده همراه بچه هایشان دنبال غذا میروند  غذا های قو بیشتر گیاهان ابزی و نرم تنان زیر اب است. 

/ 0 نظر / 5 بازدید