وقتی زمین می لرزد؟

در گذشته چینی ها تصور میکردند که زمین بر پشت یک گاو غول پیکر قرار دارد و وقتی این گاو زمین را از یک شانه خود به شانه دیگر پرتاب میکند زمین لرزه اتفاق می افتد وقتی زمین لرزه شدیدی رخ میدهد زمین شکاف می خورد خانه ها فرود میرزند و ساختمان ها مثل قصر هایی مقوایی فرو میرزند انسان همیشه تلاش کرده است که ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله بسازد اخرین طرحی که در این زمینه ارائه شده خانه های به شکل هرم یا مخروط است.

/ 0 نظر / 2 بازدید