فیل ها هرگز چیزی را فراموش نمیکنند؟

فیل ها یقینا حافظه ی خوبی دارند و میتوانند فرامین زیادی را فرابگیرند و اطاعت کنند ای فرامین از وارد اوردن ضربه ارام به پشت گوشها تا دستورات کلامی و زبانی را در بر گیرند. وقتی فیل فرامین را اموزش می بیند دیگر هرگز انها را فراموش نمی کند. به نظر می رسد که فیل ها می توانند انسان ها را نیز به یاد اورند و خوبی و بدی انها را به خاطر بسپارد.  

/ 0 نظر / 2 بازدید