/ 6 نظر / 2 بازدید

دوست دارم یه سرویس باهاش برم

دوست دارم یه سرویس باهاش برم

سعید صفایی فرزند عزیز ساکن سی سخت یاسوج

دوست دارم روزی دو بار بشورمش

سعید صفایی فرزند عزیز ساکن سی سخت یاسوج

دوست دارم روزی 2 بار بشورمش 09176617621

صادق

چي ميشد اين مال من بود

علی معبّر

میخرمش .