نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

شناخت درست تیپ شخصیتی افراد و اینکه چگونه با هر فردی ارتباطی موثر برقرار کنیم.

هر
فردی مدل شخصیتی ویژه خود را دارد و با توجه به مدل شخصیتی اش با هر
موضوعی یا شخصی رفتار می کند. به طور کلی هر انسانی در دنیا بر اساس زندگی
اش، تجربیاتش و ... شخصیتش به یکی از این مدل ها نزدیکتر است. هدف اصلی،
شناخت درست تیپ شخصیتی افراد است و اینکه چگونه با هر فردی ارتباطی موثر
برقرار کنیم.

شخصیت کمال گرا

ابعاد مثبت: کارهایی را که نیاز به سازماندهی، نظم و طبقه بندی دقیق دارد 
بسیار دقیق انجام می دهند. بسیار دقیق، تیزبین، باوجدان، منظم و مبادی آداب
  هستند.

ابعاد منفی: مشکل بزرگ کمال گراها عصبانیت، خشم و کینه است. اهل غر زدن هستند. در دیدن مشکلات و ایرادها بسیار حرفه ای اند.


شیوه ارتباط موثر با افراد کمال گرا:

1- هرگز آنان را تحت فشار زمانی برای انجام کاری نگذارید.

2- از آنها ایراد نگیرید، حتی اگر ایرادی هم مطرح است در قالب پیشنهاد عنوان کنید.

3- هرگز آنها را سرزنش نکنید حتی اگر اشتباه کردند.

4- از نظم و دقتشان تمجید کنید

5- با آنها بدقولی نکنید.


شخصیت کمک گرا و مهربان

ابعاد مثبت: برونگرا، خوش قلب، معاشرتی، اهل جمع و گروه، مسوولیت پذیر و بسیار دست و دلباز و تعارفی است.

ابعاد منفی: بسیار دگرخواه است و خود را فدای دیگران می کند. دائم به
نیازهای  دیگران توجه دارد و می خواهد نیازهای آنان را حل کند. گاهی در این
مسیر  افراطی عمل می کند.


شیوه ارتباط موثر با افراد امدادرسان:

1- با آنها مهربان باشید. از کارهایشان قدردانی کنید.

2- کمک گراها در دایره توجه قرار دارند. در ارتباط با یک فرد کمک گرا بی توجه و غافل نباشید چون سریع ناراحت می شوند و غصه می خورند.

3- حساس هستند. مواظب باشید به احساسات آنها خدشه وارد نشود.

4- از آنها، خوبی ها و نکات مثبتشان جلوی جمع تعریف و تمجید کنید.

شخصیت موفقیت طلب

ابعاد مثبت: آدم های سریعی هستند. شدیدا انعطاف پذیرند. وقتی تصمیم بگیرند
چیزی را به دست بیاورند معطل نمی کنند و به دنبال کسب نتایج هستند.

ابعاد منفی: خودشان را با موفقیت هایشان می سنجند. در اثر تلاش و کوشش و کار زیاد خود را فراموش می کنند.


شیوه ارتباط موثر با افراد موفقیت طلب:

1- به آنها احترام زیادی بگذارید. آنها همانند امدادگراها توجه طلب و تایید
طلب هستند. از موفقیت هایشان نام ببرید، در حضور دیگران آنها را به خاطر
موفقیت ها، تلاش ها و پیشرفت هایشان تمجید کنید. حواستان باشد سعی نکنید
فیلم بازی کنید چون سریع متوجه می شوند زیرا افراد تیزی هستند.

2- از این افراد خرده نگیرید. اگر ایرادی وجود دارد بهتر است تشویقی مطرح کنید.

3- اگر در مواجهه با مساله ای موفق نیستند، موضوع را از بعد مثبت شروع کنید
و از تلاشی که برای آن کرده اند صحبت کنید، با این کار نیروی دوباره می
گیرند و این بار قطعا موفق می شوند.

4- از سرزنش و تحقیر کردن آنها به هیچ نتیجه ای نمی رسید.

/ 0 نظر / 15 بازدید