پاسخهای جالب دانش اموز

پاسخهای جالب دانش اموز. سوال ها و جوابها را بخوانید. 1) درکدام جنگ ناپلئون مرد؟ در اخرین جنگش 2) اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟ در پایین صفحه 3) چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟ زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد 4) علت اصلی طلاق چیست؟ ازدواج 5) علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟ امتحانات 6) چه چیزهایی را هرگز نمی ...توان درصبحانه خورد؟ نهار و شام 7) چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟ نیمه دیگر ان سیب 8) اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟ خیس خواهد شد 9) یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟ مشکلی نیست شبها می خوابد 10) چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟ شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد 11) اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خوهید داشت؟ دستهای خیلی بزرگ 12) اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر ان را درچند ساعت خواهند ساخت؟ هیچی چون دیوار قبلا ساخته شده!!

/ 4 نظر / 12 بازدید
raha

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . ماه رمضان بر شما مبارک التماس دعا [گل][گل][گل]

raha

سلام خیلی این متن جالب بود ممنون [گل][گل][گل]

elham

salam aga mahdi xubi.man leyli hastam 1 sal pish tu mihan yadete . vebet gashange