چراغ مطالعه( با مزه های حیوانات)

کنه حشره ای ریز است که میتواند یک سال بدون غذا زنده بماند. فقط پشه ای ماده نیش میزند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخمگذاری اسفاده میکند. فقط قورباغه های نر قورقور میکنند. چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است. وزن کل بدن موریانه ها ده برابر وزن کل انسان است.

/ 0 نظر / 2 بازدید