فکت گرافی – با پاهاتون دوست باشید

پوستفکت گرافی – با پاهاتون دوست باشید
پاشنه پا کلفت‌ترین پوست بدن ماست، ولی این دلیل نمی‌شه که به حال خودش
بذاریم‌ش. اگه یه ذره بهش توجه کنیم، هیچ وقت این پوست ترک نمی‌خوره و دچار
میخچه یا عفونت‌ها قارچی نمی‌شه. ضمن اینکه بوی کمتری می‌ده و چی بهتر از
داشتن یه پای خوشگل و سالم؟
تصویر زیر راه های ساده مراقبت از پا رو نشان داده. هر شش تا را در برنامه اجرایی بگذارید.

پوست پاشنه پا کلفت‌ترین پوست بدن ماست، ولی این دلیل نمی‌شه که به حال خودش بذاریم‌ش. اگه یه ذره بهش توجه کنیم، هیچ وقت این پوست ترک نمی‌خوره و دچار میخچه یا عفونت‌ها قارچی نمی‌شه. ضمن اینکه بوی کمتری می‌ده و چی بهتر از داشتن یه پای خوشگل و سالم؟ تصویر زیر راه های ساده مراقبت از پا رو نشان داده. هر شش تا را در برنامه اجرایی بگذارید.

/ 0 نظر / 33 بازدید