اس ام اس های کوتاه ولی سازنده

پیران فریب کار اتش زندگی جوانانند.

                        *******

بزرگواری بی مهر و دوستی بدست نمی اید.

                       *******

اگر جانب در خطر بود به جای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش اگاه سازی.

                      *******

پشتیبانی از داشته دیگران پشتیبانی از داشته خود ماست.

                     *******

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها شوی.

                   ********

پوزش خواستن از پس اشتباه گونه ای  دشمنی است.

                   ********

اگر میخوای کسی را بزرگ کنی پیوسته از او به دشمنی یاد کن.

                  ********

/ 2 نظر / 12 بازدید