جنس سیارک ها

سیارک ها از مواد مختلفی همچون سنگ و فلز و کربن تشکیل شده است . سیارک های هفده درصد کل سیارک ها را تشکیل میدهند. سیارک ها فلزی از اهن و نیکل هستند که همان مواد تشکیل دهنده ی هسته ی سیارات و قمر هاست. دانشمندان معتقدند سیارک های فلزی احتمالا باقی مانده ی اجزای سیاراتی اند که هنگام تشکیل انها بر جای مانده اند و هشت درصد کل سیارک ها را شامل میشوند. سیارک(( کئوپاترا)) از جمله سیارک ها فلزی است. سیارک های کربنی فراوان ترین نوع سیارک ها به شمار می ایند و سه چهارم کل سیارک ها را تشکیل میدهند دو قمر سیاره ی مریخ به نام های (( فوبس)) و (( دیموس)) از جنس کربن اند. دانشمندان احتمال میدهند که این دو قمر در گذشته سیارک بودند که در اثر نیروی جاذبه ی  این سیاره به دام افتاده اند.   

/ 0 نظر / 16 بازدید