گفتم غم تو دارم...

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید               گفتم که ماه من شو گفتا اگربراید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز              گفتا ز خوب رویان این کار کمتر اید

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم                گفتا که شبروست او از راه دیگر اید

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد           گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر اید

گفتم خوشا هوای کز باد صبح خیزد            گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبراید

گفتم که نوش لعلت ما را به ارزو کشت      گفتا تو بندگی کن کاو بنده پروراید

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد          گفتا مگوی باکس تا وقت آن در اید

                    گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر امد

                    گفتا خموش«حافظ»کاین غصه هم سراید

 

 

                                                                 حافظ

/ 0 نظر / 2 بازدید