اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه

بردن هویت ایرانی در موزهای کشورهای غربی

نارحتی من از این هست که چرا باید بگذاریم تمدن و تاریخ ما را به غارت ببرند. ایرانیان به یاد خاطر داشته باشید اگر روزی قدرت یا ثروتمند بودید این اشیاء تاریخی را به خاک عزیزمان ایران بر گردانید.
 
خیلی از اثار تاریخی ما در کشورهای انگلیس روسیه فرانسه امریکا و ... از 100 سال پیش تا الان به دزدی به موزه های خود بردن و باید به خاک عزیزمان برگردن .
 
اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه

اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه


اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه

اشیای ایرانی در موزه لوور فرانسه
 
 
/ 0 نظر / 14 بازدید